معرفی واحد قالبسازی شرکت دریا پلاستیک

پروسه ساخت قالب:

امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی هم در بخش ماشین افزار (بویژه رد ماشین های CNC)  هم در بخش نرم افزار صنعت قالب سازی نیز هم از حیث کاهش زمان ساخت  هم از نظر قابلیت ساخت قالبهایی با فرم های پیچیده پیشرفت قابل توجهی را به خود دیده است.

پروسه تولید قالب به دو بخش طراحی  ساخت تقسیم میشود. در بخش طراحی،مهندسح با توجه به دش و تجربه خود ،اجزاء،شکل و همچنین سیستم راهگاهی قالب را با استفاده از نرم افزارهایی مانند CATIA،SOLID WORKS و غیره طراحی کرده و مدل سه بعدی قالب را میسازد که این مدل سه بعدی مبنای ماشین کاری قالب به وسیله ماشین CNC قرار میگیرد. سپس بعد از اتمام عملیات ماشین کاری فرآیند مونتاژ قالب انجام میشود. برای طراحی قالب نیاز به نقشه فنی قطعه است که این نقشه از سفارش دهنده قالب دریافت میشود،سپس از روی این نقشه مدل سه بعدی قطعه با استفاده از یکی از نرم افزار های فوق الذکر طراحی و پس از آن اجزای قالب از روی آن تفکیک و طراحی میشود. بعد از مرحله طراحی، نوبت به مرحله تلید میرسد. ماشین کاری توسط ماشین فرز CNC بر روی بلوکهایی خام انجام میگیرد. برای ماشین کاری اپراتور با نرم افزار POWER MILL  امثال آن برنامه ماشین کاری را روی  مدل سه بعدی اجرا میکند. ساخت قالب با تعیین زمان کاری ، نوع ماشین، ابزار مورد نیاز و نیروی متخصص انجام میگیرد.

 

ماشین ابزارهای مورد نیاز جهت ساخت قالبها بطور معمل عبارتند از:

  1. ماشین فرز
  2. ماشین تراش
  3. دریل
  4. اسپارک

پس از ساخت تک تک اجزاء قالب در واحد ماشین کاری، کلیه قطعات آماده مونتاژ میباشد. در واحد مونتاژ پس از کنترل ابعادی قطعات و دقت در تلرانس های مورد درخواست،سر هم میگردد. پس از مونتاژ و آماده سازی نهایی قالب،مرحله آخر تست قالب و نمونه گیری است.پس از کنترل قطعه آزمایش، در صرت داشتن اشکال،قالب جهت اصلاح به واحد ماشین کاری بر میگردد.